Hướng dẫn về phân bón và tưới nước cho dâu tây (Irrigation and fertiliser guidelines for strawberries)

Page last updated: Tuesday, 24 October 2017 - 10:13am

Please note: This content may be out of date and is currently under review.

Hiệu chỉnh máy bơm phun dung dịch dinh dưỡng

  1. Khởi động máy bơm phun và tưới.
  2. Điều chỉnh mỗi máy bơm phun có cùng công suất.
  3. Đo EC ở vòi phun nhỏ giọt và điều chỉnh mỗi máy bơm phun lên hoặc xuống để có EC khoảng 2,2µS/m tổng cộng, ví dụ như 1,7µS/m cho phân bón và 0,5µS/m cho nước giếng khoan.
  4. Đo công suất máy bơm phun trong một phút để xử lý tốc độ dòng chảy

Tính thời gian phun (ví dụ đã thực hiện)

Giả sử bạn đang sử dụng 2 thùng 1000L cho dung dịch phân bón gốc. Lượng phân bón sau đây được chứa trong 2 thùng.

75 kg canxi nitrat

75 kg kali nitrat

36 kg MAP

18 kg magiê sunphat

 

Có 23,4 kg phân bón chứa ni-tơ trong công thức trên. Nếu bạn có 2 máy bơm, mỗi máy có tốc độ dòng chảy là 120L/ giờ, thì sẽ mất 2000/120 = 16,6 giờ trước khi bơm cạn thùng.

Tốc độ phun – 23,4kg N/16,6 giờ = 1,40kg N/giờ = 23,5g N/phút

Nếu diện tích của một trạm là:

9 luống, mỗi luống 4 hàng 125m dài x 1,2m rộng = 1350m

lượng ni-tơ cần là  2kg/ha một ngày

= 0,2g/m2/ngày

= 0,2 x 1350m2

= 270g

Thời gian phun = 270/23,5 = 11,5 phút

Để tăng hoặc giảm lượng N, bạn có thể thay đổi thời gian phun hay tăng nồng độ công thức, miễn là EC cuối cùng không vượt quá 2,2Sµ/m.

Đọc thêm

Các trang web bên dưới cung cấp thông tin hữu ích từ các vùng trồng khác:

http://www.haifa-group.com/knowledge_center/crop_guides/strawberry/mineral_nutrition_of_strawberries/

https://edis.ifas.ufl.edu/cv003

http://apps.cdfa.ca.gov/frep/docs/Strawberry.html

http://www.berrykonsult.eu/gb/growth/fertigation