Ruồi đục quả Queensland bộc phát _ Coolbellup tháng giêng 2021

Page last updated: Thursday, 11 February 2021 - 10:45am

Please note: This content may be out of date and is currently under review.

Ruồi đục quả Queensland (Qfly) đã được khẳng định phát hiện tại Coolbellup, tọa lạc tại Nam Perth.

Một chương trình tiêu diệt triệt để đang được thực hiện và một khu vực kiểm dịch đã được thiết lập quanh các vùng phụ cận Coolbellup và một số nơi thuộc Bibra Lake, Hamilton Hill, Kardinya, North Lake và Samson. Sự phát hiện ở Coolbellup nằm ngoài, khoảng 15km, các điểm đã phát hiện Qfly hồi tháng 3 năm 2020 tại các vùng phụ cận phía Tây, vùng trung tâm Dalkeith, Nedlands và Claremond.

Qfly được phát hiện như thế nào?

Qfly do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (DPIRD) phát hiện bằng các bẩy dẫn dụ trong hệ thống tầm soát dài hạn của Bộ được bố trí khắp nội ô Perth.

Một cá thể ruồi cái đã dính bẩy. Các chẩn đoán xác định cá thể ruồi cái có mang trứng đã kích hoạt phản ứng đối phó sự cố.

Vùng kiểm dịch là gì?

Khu vực kiểm dịch bao gồm một diện tích có bán kính 1,5k tính từ nơi Qfly được phát hiện và được đặt trong tình trạng kiểm dịch cho đến khi có thông báo mới. Vùng kiểm dịch bắt đầu có hiệu lực từ ngày 08/1/2021 bao phủ toàn bộ Coolbellup, một số nơi thuộc Bilbra Lake, Hamilton Hill, Kardinya, North Lake và Samson.

Vùng kiểm dịch qui định nghiêm ngặt về vận chuyển, quản lý và tiêu hủy các loại trái cây ký chủ của Qfly. Qui định này áp dụng cho toàn bộ nhà đất, cơ sở nằm trong phạm vi vùng kiểm dịch kể cả khu dân cư và các doanh nghiệp.

Vùng đình chỉ là gì?

Vùng đình chỉ là vùng có phạm vi bán kính 15km tính từ nơi phát hiện Qfly (hay còn gọi là tâm phát hiện). Các doanh nghiệp thuộc ngành rau quả trong phạm vi vùng đình chỉ mất đi vị thế là vùng “sạch Qfly” theo qui tắt thực hành ruồi đục quả quốc gia của Úc. Điều này có nghĩa là các nông gia trồng thương phẩm trái cây là ký chủ của Qfly và các nhà đóng thùng sẽ phải buộc tuân thủ các yêu cầu xử lý, tồn trử và vận chuyển.

Khu vực được xác nhận “sạch” là những nơi hoàn toàn không có sâu bệnh hại.

Vùng kiểm dịch (đường màu xanh) bên trong vùng đình chỉ bán kính 15km.

Các nơi tiếp giáp và bao gồm phần phía Tây của Progress Drive, Bắc của of Bibra Drive, bắc của North Lake Road, Nam của Discovery Drive, bắc của Ambitious Link, tây của Sudlow Road, bắc của Spearwood Avenue, đông của Stock Road, bắc của Phoenix Road, đông của Quickly Crescent, đông của Southwell Crescent, Nam của Blackwood Avenue, tây của Forrest Road, đông của O’Connell Street, bắc của Burridge Way, đông của Redmond Road, nam của Winterfold Road, đông của McCombe Avenue, đông nam của Petterson Avenue, nam của South Street, tây của North Lake Road, nam của Bellairs Road, tây của Gilbertson Road, nam của Barclay Road, tây của Maritime Avenue, tây bắc of Farrington Road.

Lưu ý: Bản đồ này có thể thay đổi tùy theo vị trí nơi phát hiện Qfly.

Tại sao tiêu diệt triệt để Qfly rất quan trọng?

Ngành rau quả thương mại của Tây Úc có giá trị hàng năm khoảng 1,083 tỉ đô la.

Nếu Qfly tồn tại và thiết lập quần thể ở Tây úc thì phải mất khoảng 38 tiệu đô la mỗi năm để đối phó.

Vấn đề này cũng gây tác động nặng nề lên xuất khẩu trái bơ, nho và dâu tây. Việc sử dụng thuốc sâu có thể trở thành biện pháp thường xuyên hơn. Sự thiết lập quần thể ruồi Qfly có khả năng ảnh hưởng dân chúng trồng và tận hưởng cây ăn quả trong vườn nhà. Sự thành công của chúng ta tùy thuộc vào việc tuân thủ các qui định của cư dân và doanh nghiệp

Tại sao quí vị cần phải vào phạm vị nhà đất của tôi?

Bộ Nông nghiệp (DPIRD) có trách nhiệm về mặt pháp lý phải tiêu trừ tận gốc Qfly và bảo vệ ngành rau quả thương mại của Tây úc.

Thông cáo vùng kiểm dịch được được ban hành theo qui định 60 của Qui tắt An minh sinh học và Quản lý nông nghiệp 2013. Theo qui tắt này việc không tuân thủ thông cáo vùng kiểm dịch có thể dẫn đến bị phạt hay buộc thục hiện biện pháp khắc phục hoặc cả hai theo điểu 133 của Qui tắt An ninh sinh học và Quản lý nông nghiệp 2013.

Các hoạt động tiêu trừ tận gốc Qfly sẽ được tiến hành trong phạm vi vùng kiểm dịch:

  • Một cuộc viếng thăm của nhân viên Bộ Nông nghiệp để kiểm tra xem có sự hiện diện của cây ký chủ Qfly không, đặt mồi thuốc và treo bẩy dẫn dụ Qfly lên cây.
  • Thanh tra quanh nhà đề chắc chắn là trái cây ký chủ được thường xuyên thu dọn và loại bỏ theo đúng qui định vùng kiểm dịch.
  • Các lần viếng thăm tiếp theo để thanh tra ấu trùng Qfly và tiếp tục đặt mồi và theo dõi bẩy dẫn dụ.
  • Đặt mồi cây trên phố.
  • Khi cần thiết thì tuốt sạch trái trên cây ký chủ
  • Phóng thích ruồi Qfly bất dục.

Cây nào là ký chủ của Qfly?

Danh sách cây ký chủ Qfly rất phong phú, chúng bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn)các loại thường được trồng trong vườn nhà như cam quít chanh bưởi, chuối, các loại đào mận ôn đới, ô-liu, cà chua, bơ, xoài, chanh dây, ớt chuông và ớt cay. Chúng cũng bao bồm các loại cây cảnh trang trí như huệ củ (Clivia), các loại mận (Lilly pilly), Kiểng Indian hawthorn.

Tôi cần phải làm gì?

  • Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên thừa hành Qfly và cho phép họ vào khu vực nhà đất.
  • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của thông cáo vùng kiểm dịch đối với việc quản lý và di chuyển trái cây ký chủ cho đến khi có thông báo mới. Điều này bao gồm cả các loại trái trong vườn nhà và trái cây mua về và cả các loại rau ăn trái.

Bằng cách làm theo các bước đơn giản này chúng ta sẽ ngăn ngừa Qfly kkhoirsinh sản, phát tán và sống cố định ở Tây Úc.

DISCLAIMER: This Vietnamese translation is done by Truyen Vo - Regional development Officer at VegetablesWA. This document is an unofficial translation provided for information purposes only:

LƯU Ý SỬ DỤNG: Phần dịch tiếng Việt do Võ Thế Truyền – Chuyên viên phát triển nông thôn, Hiệp hội rau màu Tây Úc – thực hiện. Tài liệu này là một bản dịch không chính thức cho mục đích cung cấp thông tin mà thôi.