7 White star potato.jpg

Six potatoes of the White Star variety