Những biện pháp được cho phép để di chuyển các sản phẩm là ký chủ của ruồi đục trái Queensland (Qfly) trong phạm vi tiểu bang

Page last updated: Wednesday, 10 November 2021 - 11:15am

Please note: This content may be out of date and is currently under review.

Các biện pháp đã được trưởng bộ phận An ninh sinh học cây trồng của Bộ Nông nghiệp cấp phép để các loại trái cây hoặc sản phẩm thực vật thương mại là ký chủ của Qfly được di chuyển từ khu vực kiểm dịch đến các nơi khác trong phạm vi tiểu bang Tây Úc, phục vụ cho mục đích của Thông Báo Vùng Kiểm Dịch vì sự bộc phát Qfly tại Coolbellup.

1. Các loại trái cây ký chủ phải thỏa mãn một trong các biện pháp xử lý hay biện pháp thu hoạch như sau:

1.1. Phải được xử lý bằng cách trử lạnh ở mức độ:

  • 0°C ± 0.5°C tối thiểu 14 ngày; HOẶC
  • 1–3°C ± 0.5°C tối thiểu 16 ngày (14 ngày đối với chanh các loại).

1.2. Được xử lý xông hơi bằng methyl bromide (qui chuẩn ICA04) ở một trong các tỉ lệ theo như giấy phép #80718 do APVMA cấp như sau:

  • Ở 17.0°C–20.9°C liều lượng 40 g/m3 trong 2 giờ;
  • Ở 21.0°C–31.9°C liều lượng 32 g/m3 trong 2 giờ.

1.3. Được xử lý bằng cách nhúng vào dung dịch dimethoate theo như giấy phép #87164 do APVMA cấp.

1.4. Được xử lý bằng cách phun ướt đẫm bằng dung dịch dimethoate theo như giấy phép #87164 do APVMA cấp.

1.5. Được thu hoạch ở giai đoạn thành thục chuyên biệt sau đây cho từng loại sản phẩm ký chủ:

  • Chuối: Thu lúc thành thục (đủ già) nhưng còn xanh.
  • Đu đủ và các loại đu đủ lai: Thu lúc non xanh hoặc già xanh
  • Chanh núm và hồng đen: Thu lúc già nhưng còn xanh
  • Lựu, mít, nhãn, chôm chôm: Thu hoạch không được làm nức vỏ
  • Bơ (giống Hass Lamb Hass): trái phải còn cứng chắc

Các xử lý hóa chất phải được áp dụng theo nhản hướng dẫn hoặc theo hướng dẫn trên giấy phép của cơ quan quản lý thuốc trừ sâu và thuốc thú y (APVMA)

2. Cây và trái là ký chủ của ruối đục trác Qfly phải được đóng thùng, bảo quản và vận chuyển trong điều kiện bảo đảm kín để đáp ứng một trong các biện pháp sau đây:

2.1. Thùng không có lổ thông hơi;

2.2. Thùng có lổ thông hơi thì lổ thông hơi phải có lưới che loại lổ lưới tối đa 1.6mm;

2.3. Thùng có lổ thông hơi phải có lớp túi lót hay tấm lót che các lổ thông hơi.

2.4. Thùng, bin, thùng sắp trên ba-lệt phải được quấn kín bằng màng ni-lon, bạt ni-lon, vải bố, lưới mùng hay các loại vật liệu bao phủ khác có canh chỉ tối đa 1.6mm;

2.5. Nhà xưởng, kho lạnh, xe cộ vận chuyển hay các cơ sở phải đảm đóng kín không kẻ hở hay bấy kỳ lối xâm nhập nào lớn hơn 1.6mm


Các loại ký chủ và có khả năng là ký chủ của ruồi đục trác Queensland (Qfly)

Tải danh sách ký chủ của Qfly


DISCLAIMER: This Vietnamese translation is done by Truyen Vo - Regional development Officer at VegetablesWA. This document is an unofficial translation provided for information purposes only:
 

LƯU Ý SỬ DỤNG: Phần dịch tiếng Việt do Võ Thế Truyền – Chuyên viên phát triển nông thôn, Hiệp hội rau màu Tây Úc – thực hiện. Tài liệu này là một bản dịch không chính thức cho mục đích cung cấp thông tin mà thôi.